Elteknik

Vi utför all slags elinstallation från projektering till färdig installation och underhåll. Vi tillhandahåller serviceavtal och olika former av ramavtal efter era krav och önskemål. Vi riktar stort fokus på service i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och statuskontroll.

 

Installationer och driftavtal

Idag är vi vana vid att elen finns när vi behöver den och att vi genom en knapptryckning eller genom att stoppa in en kontakt i eluttaget får tillgång till el. Alla anläggningar behöver dock ses över regelbundet för att säkerställa säkerheten och minimera energispill.

Vårt elarbete kan i korthet delas in i nyinstallation, moderniseringar av befintliga system samt drift av alla typer av elinstallationer. Exempel på arbeten ur vår vardag:

  • Servicearbeten av samtliga typer av elinstallationer
  • Projektering av energibesparningsåtgärder
  • Projektering, programmering samt installationer av KNX och Radiobus
  • Belysningsinstallationer
  • Belysningskonsultation
  • Moderniseringsåtgärder inom äldre system
servicesidan-trips-7

 

Moderna lösningar sparar både pengar och miljö

Energin står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna, vilket ställer högre krav på att man använder rätt produkter för att minska energiförbrukningen. Att planera in sin tillsyn och skötsel för att nå en optimal drift bidrar till ett ökat driftnetto och skapar förutsättning för framtida underhållsinvesteringar.

I de allra flesta fastigheter finns utrymme för förbättringar – vi hjälper er att hitta dem. Vi tar gärna en konsultroll ifråga om modernisering av befintliga system likväl som vid byggen av nya. Vår kunskap och erfarenhet härstammar från många lyckade projekt i varierande storlekar och komplexitet.

 

Vi arbetar proaktivt

Att förutspå framtida problem är en nyckel till framgångsrikt fastighetsägande. Ett driftstopp kostar olika mycket beroende på vilken typ av fastighet det rör sig om, men nästan alltid mer än de förebyggande åtgärder som kunde förhindrat det.

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Klicka här för kontaktuppgifter.


Vi utför installationer av alla typer av elsystem, belysningar och styrningar. Vi tar gärna en konsulterande roll redan i projektering.
servicesidan-trips-8
Vi driftar, moderniserar och underhåller dina system med felavhjälpning, jour och statusrapporter med moderna hjälpmedel.