Energi och driftteknik

Vi har kunskapen för att optimera dina tekniska installationer med rätt service och underhållsåtgärder efter hur fastigheten faktiskt används. Vi bevakar tillgängligheten av el, ventilation och styranläggningar och rapporterar till dig så ofta du önskar. Skulle något hända har vi tekniker på plats inom några timmar.

 

Vad vi erbjuder

Vi behärskar samtliga installationer inom el, kraft och reservkraft, styr- & regleranläggningar, kyla, ventilations- och värmeanläggningar samt olika typer av specialanläggningar. Vi lägger stor vikt i att dokumentera eventuella brister och förbättringsförslag för att ni lättare skall kunna flytta eventuella fel från akuta till planerade underhåll.

En ambition är att minska energispill, varför stort fokus läggs på att installationer anpassas för att minska energiförbrukningen och minimera slitage av komponenter och material.

Våra driftavtal skiljer sig åt från kund till kund, men omfattar bland annat följande:

  • Tillsyn och skötsel
  • Felavhjälpande och förebyggande underhåll
  • Statuskontroller på fastighet och installation
  • Energiutredningar
  • Jour
Servicesidan Energi och driftteknik i Stockholm

 

Drift enligt specifika behov

Vår erfarenhet gör att vi kan ta ett helhetsansvar hela vägen från tillsyn och skötsel, analys till åtgärd och fram till färdigt projekt. Vi möter alla projekt med en flexibel och kompetent driftorganisation där behöriga tekniker tar ett personligt ansvar för varje fastighet.

Anpassning efter användning

Vi anpassar ventilation och andra styrsystem efter hur fastigheten faktiskt används. Det är stor skillnad på bostads- och kontorsbyggnader, kylrum och värmeanläggningar.

Bredden i vår verksamhet är en stor tillgång och kommer våra kunder tillgodo på många sätt.

Driftteknik och styrning av ventilation och elanläggningar

 

Kraven ökar

Kraven på att utföra planerande underhåll ökar för varje år, framförallt i olika former av egenkontroller och myndighetskrav. Vidare vill många kunder själva kunna kontrollera och följa statusen på sina fastigheter och dess installationer. Vi tillhandahåller driftavtal anpassade för er verksamhet, med rapportering via moderna, webbaserade metoder.

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Klicka här för kontaktuppgifter.

Servicesidan drift och installation av el- och ventilationssystem
Vi har stor erfarenhet av att planera och utföra tillsyn och skötsel på olika tekniska installationer.
Ventilationsstyrning med moderna medel
Vi anpassar ventilation, el och styrning för att optimera miljön för de som vistas i fastigheten.