Välkommen till Servicesidan

Vi är ett bolag indelat i tre teknikområden: elteknik, ventilationsteknik samt energi och driftteknik. Vår ambition är att med moderna installationer och ett proaktiv underhållsarbete skapa längre hållbarhet, lägre kostnader och ett i helhet bekymmerslöst fastighetsägande.

Vi är en helhetsleverantör som erbjuder allt du behöver för ditt fastighetsägande när de gäller el, ventilation, drift och underhåll. Vi har teknisk kompetens, styrka i antal och flexibilitet i vår organisation och vårt åtagande.

Vi jobbar bland annat med:

  • Elinstallationer
  • Ventilation
  • Energi och driftteknik
  • Uppgraderingar av befintliga system
  • Serviceavtal
  • Projektledning inför nyinstallationer

 

 

Servicesidan el i Stockholm

Elteknik

Vi jobbar med installation och service av elsystem från grunden, KNX, Radiobus, belysning och konsultation för ekonomisk och miljömässig vinning.

Läs mer

Kompletta lösningar inom ventilation och luftbehandling

Ventilation

Kompletta lösningar och varierande tjänster inom ventilation, luftbehandling, kyla och energi. Vi jobbar med alla typer av fastigheter och verksamheter.

Läs mer

Service och underhållsåtgärder inom energi och driftteknik

Energi och driftteknik

Vi har kunskapen för att optimera dina tekniska installationer med rätt service och underhållsåtgärder utifrån hur fastigheten faktiskt används.

Läs mer