Ventilation

Ventilationsanläggningar ska inte bara klara av att skapa ett bra inomhusklimat med rätt luftomsättning och temperatur. De bör även optimeras tillsammans med andra elinstallationer för att hålla energiförbrukningen så minimal som möjligt. Vi gör allt från att enklare reparationer och servicearbeten till uppdragsentreprenader och ventilationsutredningar.

 

Vad vi erbjuder

Vi tillhandahåller kompletta tjänster och lösningar inom ventilation, luftbehandling, kyla och energi för alla typer av fastigheter och verksamheter. Några exempel:

  • Klimatavtal – serviceavtal
  • Felavhjälpande – felsökning
  • Utrednings- och statuskontroller
  • OVK besiktning – OVK åtgärder
  • Automation – styr och regler
  • Projektledning
  • Kyla
  • Jour

 

Driftavtal

Kraven på attraktiva fastigheter och hur vi använder dessa för att leva och arbeta optimalt ökar för varje år. Det höjer på så sätt kraven för hur man underhåller sina ventilations- och klimatanläggningar på ett effektivt sätt. Rätt utförd service bidrar till ett lågt driftnetto och kan dessutom innebära stora ekonomiska besparingar.

Varje kund är unik och så också våra åtaganden. Vi bestämmer tillsammans med dig vilken grad av service du önskar och rapporterar enligt önskade intervaller. Vi använder moderna metoder för smidig rapportering, felrapportering och felsökning.

Befintliga kunder får tillgång till felrapportering online och blixtsnabb jour enligt avtal.

servicesidan-medi-1

 

Kraven ökar

De är idag viktigt att optimera komponenternas livslängd utifrån ett miljöperspektiv. Att planera in sin tillsyn och skötsel för att nå en optimal drift bidrar till en lägre driftkostnad över tid och skapar förutsättningar för framtida underhållsinvesteringar.

Att man dessutom kan minska sitt miljömässiga fotavtryck är bara en bonus.

Tveka inte att kontakta oss om du tror vi kan hjälpa dig.

Våra kontaktuppgifter.

servicesidan-trips-10
Våra tekniker är ett samtal bort. Vi underhåller, rapporterar och felsöker alla sorters ventilationssystem.

Energispill är ett vanligt problem och kan vara svårt att upptäcka. Vi kan identifiera bristande punkter.