Servicesidan AB förstärker ventilationsteamet med en ventilations ingenjör.

Servicesidan AB välkomnar nyanställde Rickard


Rickard har börjat sin anställning på Servicesidan AB och har tagit en plats inom teknikområdet ventilation.
Rickard är utbildad ventilationsingenjör och hans kompetens kommer möjliggöra en fortsatt utveckling av ventilationsavdelning samt en utökad leveransen till kund.
Varmt välkommen önskar samtliga medarbetare på Servicesidan.