Servicesidan AB har tecknat ramavtal med Vaxholms stad

Vaxholmstad

Servicesidan har tecknat ramavtal på både el- och ventilationstjänster till Vaxholms stad – ”skärgårdens huvudstad”.
Avtalen börjar gälla från 2015-04-01 respektive 2015-06-01

”Vi på Servicesidan är mycket glada över förtroendet att få hjälpa Vaxholms stad med teknisk kompetens rörande el och
ventilation”.

Hans Sahlsten
VD