Servicesidan AB tecknar ramavtal med KLP Fastigheter AB

Servicesidan AB tecknar två ramavtal med KLP Fastigheter.

Ramavtalen omfattar el och ventilationstjänster inom service,underhåll och reparationer.

KLP Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till norska KLP Eiendom AS, en av Norges största fastighetsägare.
KLP Eiendom är ett helägt dotterbolag till Kommunal Landspensjonskassa. KLPs satsning på fastighetsmarknaden är en del av den långsiktiga kapitalförvaltningen. Koncernen KLP Eiendom AS äger dotterbolagen KLP Eiendom Oslo AS, KLP Eiendom Trondheim AS, KLP Fastigheter AB i Stockholm och KLP Ejendomme AS i Köpenhamn.

– De båda ramavtalen är ett bevis på att vi är en stark spelare inom dessa områden och ett kvitto på att arbetet kring ramavtal följer våran företagsstrategi– säger Hans Sahlsten