Servicesidan AB projekterar och bygger ventilation i nyproducerad fastighet

Servicesidan AB har fått i uppdrag att projektera och utföra installation av luftbehandlingssystem i nyproducerad fastighet utanför Stockholm.

Topent fasad

Byggnaden består av kontorslokaler samt tillhörande verkstadslokaler.

Arbetet innefattar projektering, montering, injustering och  avslutningsvis OVK besiktning.
Projektet har påbörjats och förväntas vara klart under februari månad.

Topent Montage