Servicesidan AB utökar avtalet med Fastighets AB Solna Haga

Servicesidan AB utökar avtalet med Fastighets AB Solna Haga med ytterligare en drifttekniker.

KLP Eiendom AS är ett helägt dotterbolag till Kommunal Landspensjonskassa. KLPs satsning på fastighetsmarknaden är en del av KLPs långsiktiga kapitalförvaltning.
http://www.klpfastigheter.se/stockholm
Servicesidan AB skall bistå KLP med teknisk kompetens kring fastighetsdrift.
Avtalet är tecknat med Fastighets AB Solna Haga som är ett bolag inom norska KLP Eiendom AS, en av Norges största fastighetsägare.

”Vi på Servicesidan är mycket glada över de utökade förtroendet och tillsätter ytterligare en tekniker till driftuppdraget för 2016″.

VD Hans Sahlsten.